zielone, drewniane drzwi toalety

Okiem fizjoterapeutki: hemoroidy.

“Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak siedząc, tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie, będąc skończenie głupim, było jednak zarazem przemożne.”

Witold Gombrowicz “Ferdydurke”

Do LICENCJI NA ZDROWIE stukają i pukają różne pytania, wątpliwości i… potrzeby. Dzisiaj więc nie bez powodu temat trochę zaniedbany, trochę pomijany, trochę wstydliwy… jednak bardzo AKTUALNY i WAŻNY : hemoroidy – jak zawsze “okiem fizjoterapeutki” oczywiście 🙂 .

Czym są hemoroidy?

 • hemoroidy są to dobrze ukrwione sploty żylne znajdujące się u ujścia końcowego odcinka jelita grubego
 • hemoroidy to anatomiczna część odbytu człowieka, dopiero ich stopniowe powiększanie prowadzi do objawów
 • hemoroidy są częścią układu zapewniającego kontynencję ( 10% )
 • patologią jest tzw. choroba hemoroidalna
 • hemoroidy to najczęstsza przyczyna wizyt u proktologów
 • nie powikłane hemoroidy NIE powodują bólu; dopiero w przypadku powikłań (zakrzepicy, uwięźnięcia, obrzęku ) mogą pojawić się bóle

Jakie są podstawowe objawy choroby hemoroidalnej ( hemoroidów ) ?

 • krwawienie z odbytu
 • dyskomfort
 • świąd wokół odbytu
 • pieczenie wokół odbytu
 • czasami z odbytu wychodzą guzki, które nie dają subiektywnych objawów

Jak dzielimy hemoroidy ( według stopnia zaawansowania patologii )?

 • HEMOROIDY Iº – są to niewielkie, niewidoczne powiększenie, nadające się do oceny jedynie za pomocą proktoskopu
 • HEMOROIDY IIº – uwidaczniają się przy parciu, cofają się samoistnie
 • HEMOROIDY IIIº – uwidaczniają się przy parciu, nie cofają się samoistnie, muszą zostać odprowadzone przez pacjenta
 • HEMOROIDY IVº – są stale widoczne, nie dają się odprowadzić; wypadanie hemoroidów
 • Co obejmuje diagnostyka hemoroidów?
 • wywiad z pacjentką/ pacjentem
 • oglądanie okolic odbytu
 • badanie per rectum
 • rectoskopia ( badanie wziernikowe )
 • kolonoskopia – konieczna jest w uzasadnionych przypadkach; decyduje o tym lekarz po wywiadzie i badaniu proktologicznym

Jak wygląda fizjoterapia w wypadku choroby hemoroidalnej?

 1. aktywacja dna miednicy
 2. wprowadzenie balansu mięśniowego w dnie miednicy
 3. wprowadzenie ruchu dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa i stawów biodrowych
 4. uwzględnienie w fizjoterapii ewentualnych dysfunkcji wątroby – praca z przeponą i rozluźnienie przepony (UWAGA!! wątroba i woreczek żółciowy lubią ruch)

Co obejmuje leczenie instrumentalne hemoroidów?

 • krioterapię – zamrażanie powiększonych guzków hemoroidalnych
 • metodę Barrona – zakładanie gumowych opasek u podstawy hemoroidów, co prowadzi do jego obumarcia i odpadnięcia
 • skleroterapię – wstrzyknięcie środków zamykających naczynia
 • hemoron – metoda zamykania naczyń z użyciem energii elektrycznej

Jak wygląda leczenie operacyjne hemoroidów?

 • zaawansowana choroba hemoroidalna – wypadające guzki po każdym wypróżnieniu czy na stałe wypadnięte guzki wymagają leczenia operacyjnego
 • metoda Barrona to najczęściej stosowana metoda leczenia operacyjnego II – go stopnia; wskaźnik nawrotów jest jednak dość wysoki, istnieje też  ryzyko w przypadku zażywania leków rozrzedzających krew ( krwawienie ) oraz w przypadku alergii na lateks ( ciężkie reakcje alergiczne) , a także przy przewlekłych chorobach jelit ( ryzyko przetoki ) i infekcji HIV ( infekcje, zakażenia)
 • sklerotyzacja – węzły hemoroidalne zostają ostrzyknięte specjalnie dobranym roztworem ( fenolem olejku migdałowego, roztworem chininy ) ; w wyniku wywołanej reakcji zapalnej powstaje blizna, która skutkuje zmniejszeniem lokalnego dopływu krwi; hemoroidy ulegają skurczeniu i ustabilizowaniu w podścielisku
 • metoda DGHAL – metoda stosowana w II i IIIº choroby hemoroidalnej, szczególnie u ludzi młodych – wybiórcze podkłucie naczyń doprowadzających krew do hemoroidów, które lokalizuje się za pomocą sondy doplerowskiej umieszczonej na specjalnym wzierniku, co pozwala na precyzyjne zamknięcie dopływu krwi do hemoroidu i jego zanik bez konieczności wycinania
 • operacje proktologiczne w IVº choroby hemoroidalnej: operacja otwartą metodą Mulligana – Morgana i operacja zamknięta Stapler wg Longo, kiedy to nie powstaje żadna widoczna blizna z zewnątrz ( efekt podciągnięcia do góry poprzez szew od wewnątrz w jelicie )
 • powikłania po operacji hemoroidów: zakrzepica, zatrzymanie moczu ( 20% ), ból pooperacyjny ( 50% ), krwawienia ( 6% ) , zwężenia odbytu ( 1-3% ) , zaburzenia seksualne ( szczególnie u kobiet ) , ryzyko nawrotów ( 20 – 30%)

WARTO WIEDZIEĆ!! hemoroidy to nie jedyne patologie odbytu… do innych zaliczamy:

 • włókniaki odbytu
 • przetoki ( kanały ropne )
 • szczeliny odbytu ( pęknięcia )
 • polipy
 • kłykciny
 • zakrzepica żył odbytu
 • ropień odbytu
 • ropień okołoodbytowy
 • wypadanie odbytu
 • rak odbytu

… i jeszcze ku przypomnieniu i ku przestrodze… ku czujności i codziennej uwadze:

CZYNNIKI RYZYKA POWSTANIA CHOROBY HEMOROIDALNEJ:

 1. przewlekłe lub nawracające zaparcia, które powodują ucisk mas kałowych na wewnątrzodbytnicze sploty naczyń oraz wymagające silnego parcia podczas defekacji
 2. siedzący tryb życia
 3. brak aktywności fizycznej
 4. predyspozycje genetyczne
 5. nadużywanie alkoholu
 6. negatywne nawyki związane z defekacją ( wstrzymywanie parcia na stolec, odwlekania defekacji, niecałkowite opróżnianie odbytnicy, długotrwałe siedzenie w toalecie, silne parcie )
 7. stany utrudniające odpływ krwi z żyły odbytniczej do głównej dolnej na skutek zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej lub bezpośredniego ucisku na naczynia ( otyłość, ciąża, guz w jamie brzusznej, marskość wątroby, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze)

Hm… jak widać czasami sami bardziej lub mniej świadomie zapracowujemy na pojawienie się u nas choroby hemoroidalnej… przez brak wiedzy ( do dzisiaj 🙂 ), brak odpowiedniej diety bogatoresztkowej, otyłość, zabieganie i lenistwo – skutkujące brakiem ruchu, przesiadywaniem w toalecie z książką i tabletem… “godzinami”…

No nie ma rady – nasze zdrowie jest w naszych rękach 🙂 … Czasami wystarczy kilka drobnych zmian wprowadzonych w codziennym życiu by skutecznie zapobiegać pojawieniu się … nieproszonych a rozpanoszonych, zmienionych chorobowo hemoroidów…

z pozdrowieniami 🙂

Wasza m

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *