narodziny

Poród: znieczulenie farmakologiczne łagodzące skurcze porodowe.

Dzisiaj w Licencji na Zdrowie spojrzenie “okiem fizjoterapeutki” na znieczulenie farmakologiczne łagodzące skurcze porodowe.

Poród – cud narodzin. Moment wyjątkowy dla rodzącej Mamy, i dla nowo narodzonego dziecka. Dla kobiety chwila przełomowa, poczucie własnej mocy i siły sprawczej – bezpośredni czynny udział w narodzinach; dla Maluszka – pierwszy tak ważny egzamin w życiu – wyraźny znak dla Mamy i Taty oraz całego świata: jestem gotowy na przygodę życiem zwaną (!!) 😉 .

Moment porodu jak najbardziej można nazwać wyjątkowym, wręcz mistycznym – jednak podczas jego przebiegu kobieta musi stawić czoło skurczom porodowym i bólowi.

We wcześniejszych wpisach w Licencji na Zdrowie omawialiśmy już naturalne oraz pośrednie metody radzenia sobie ze skurczami porodowymi 🙂 . W związku z tym dzisiaj nadszedł moment omówienia znieczulenia farmakologicznego.

WARTO WIEDZIEĆ (!!) 

 • w momencie zdecydowania się przez rodzącą podczas porodu na znieczulenie farmakologiczne mamy już  do czynienia z medykalizacją porodu
 • na znieczulenie farmakologiczne możemy się zdecydować w momencie, kiedy poród przebiega prawidłowo, a skurcze mają prawidłową siłę i częstość
 • znieczulenie farmakologiczne znosi odczucia bólowe
 • szybkość działania znieczulenia zawsze jest indywidualna

Najczęściej spotykane znieczulenie podczas porodu to, ZNIECZULENIE ZEWNĄTRZOPONOWE (ZZO) .

Co warto wiedzieć o znieczuleniu zewnątrzopnowym?

 • wykonywane jest ono po przeprowadzeniu dokładnych badań, takich jak: KTG, morfologia krwi oraz po nawodnieniu, ocenie podlega: tętno, temperatura, ciśnienie
 • ZZO polega na wkłuciu się w odcinek lędźwiowy kręgosłupa do kanału rdzenia kręgowego
 • ZZO należy do blokad centralnych – przerywa przewodnictwo nerwowe – kobieta nie odczuwa bólu, ale może się poruszać
 • po zastosowaniu znieczulenia zewnątrzoponowego poród prowadzony jest pod nadzorem KTG, a stan dziecka monitorowany
 • podstawowe przeciwwskazania do ZZO to: małopłytkowość, zaburzenia w układzie krzepnięcia, infekcja, tatuaż w miejscu wkłucia, choroby zniekształcające dolny odcinek kręgosłupa
 • jeżeli zapis KTG jest prawidłowy kobieta nadal może być aktywna

 

WARTO WIEDZIEĆ (!!) do najczęstszych skutków ubocznych ZZO należą: popunkcyjne bóle głowy, krwiak w miejscu wkłucia, osłabienie czynności skurczowej oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Innym znieczuleniem farmakologicznym wykorzystywanym podczas porodu może być preparat: DOLARGAN/DOLCONTRAL.

WARTO WIEDZIEĆ (!!)

 • dolargan/ dolcontral jest to domięśniowy zastrzyk z petydyny, która jest pochodną morfiny
 • nie łagodzi bólu a wprowadza podczas porodu w stan otumanienia i senności
 • rodząca nie pamięta porodu
 • przechodzi przez barierę krew- łożysko (!!)
 • może niekorzystnie wpływać na kondycję oddechową dziecka i doprowadzić do depresji oddechowej (!!)
 • WHO nie zaleca podawania dolarganu; możliwe jest jego podanie tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy brak jest dostępu do znieczulenia zewnątrzoponowego, a rodząca ma niski próg bólu

Wszystkie Mamy spodziewające się w najbliższym czasie narodzin swojego Maluszka zapraszam do spotkań z fizjoterapeutą uroginekologicznym specjalizującym się w pracy z kobietami w ciąży i przygotowującym kobietę – jej ciało i psychikę – do wyzwań jakie niesie ze sobą poród naturalny. Warto rodzić świadomie, by wspierać podczas porodu rodzące się dziecko 🙂 . Warto wiedzieć, co się dzieje podczas porodu 🙂 ; warto umieć zmierzyć się ze skurczami porodowymi i mieć wiedzę odnośnie różnych metod znieczulenia: naturalnych, pośrednich oraz farmakologicznych. A wszystko to w celu wspomagania bezpiecznego, świadomego i radosnego momentu narodzin dziecka 🙂 .

 

Z pozdrowieniami

i zaproszeniem do Licencji na Zdrowie

Wasza

Magdalena Rusiecka-Serwatka

p.s. w kolejnym wpisie znieczulenie farmakologiczne: podpajęczynówkowe. Zapraszam 🙂 .

 

BIBLIOGRAFIA:

Bień M.:”Opieka nad kobietą ciężarną”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Inspiracja/biblografia : I.Dembińska: “Rodzić można łatwiej”. Wydawnictwo: Oficyna 4eM, Warszawa 2019