mama sciskająca dziecko niemowlaka

Co grupa krwi mówi o naszym dziecku?… ;)

A dzisiaj obiecany zaległy temat dla wszystkich tych, którym mój ostatni wpis przypadł do gustu i rozpalił zainteresowanie co do żywienia i życia według grup krwi..:

Co dana grupa krwi mówi o naszym DZIECKU?…

 

Dziecko z grupą krwi 0.

dzieciaczki na kolorowych rowerkach
Wychowując dziecko z grupą krwi 0 w celu zwiększenia jego szans na zdrowie i ograniczenia ryzyka chorób, warto przestrzegać następujących wskazań:

DZIECI MŁODSZE.

• Dzieci z grupą krwi 0 mają często skłonności przywódcze. Doskonale też czują się w przedszkolach, grupach rówieśniczych i innych zorganizowanych formach środowiska społecznego, dlatego też warto zadbać o ich prawidłowe relacje społeczne z innymi dziećmi.
• warto zachęcać je do niezależności i elastycznego podejścia do rutynowych zadań w programie codziennych zajęć.
• Organizować dziecku co najmniej godzinę dość intensywnych zajęć sportowych dziennie: bieganie, pływanie, jazda na rowerze, wspinaczka.
• Często chwalić i wyrażać swoje uznanie, szczególnie kiedy dziecko osiąga sukcesy i pomyślnie realizuje swoje cele. Dla dzieci z grupą krwi 0 uwaga i pochwały są bardzo ważne i potrzebne.
• Ustanowić twarde reguły postępowania przy wybuchach złości: ograniczenia i konsekwencje. Jednocześnie uczyć dziecko innych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami: im wcześniej dziecko nauczy się kontrolować złość w młodym wieku tym będzie miało mniej problemów związanych ze stresem w późniejszym życiu.
• Wprowadzać, możliwie jak najczęściej elementy diety właściwej dla osób z grupą krwi 0.

DZIECI STARSZE.

• Wzmacniać naturalne zdolności przywódcze, podkreślać wartość pracy zespołowej i tworzenia zespołu.
• Zachęcać do grupowych zajęć sportowych, gier zespołowych: piłka nożna, siatkówka, koszykówka.
• Uczyć rozwiązywania problemów jako sposobu na złość i frustrację.
• Przydzielić dziecku konkretne obowiązki w domu.
• Uświadamiać niebezpieczeństwo związane z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy palenia tytoniu. Oczywiście dawać dobry własny przykład w rodzinie i najbliższym środowisku. Należy pamiętać: dzieci z grupą krwi 0 nie lubią monotonii, dlatego też szukają czegoś nowego, co może prowadzić do zachowań destruktywnych.

Dziecko z grupą krwi A.

mała dziewczynka siedzi usmiechnięta w trawie
Wychowując dziecko z grupą krwi A warto szczególnie zwrócić uwagę na:

DZIECI MŁODSZE.

• Unikać tłumów i zbiegowisk. Przebywanie w tłoku jest dla dzieci z grupą krwi A dużym stresem.
• Radykalnie zmniejszyć oglądanie telewizji: szczególnie unikać oglądanie filmów z elementami przemocy, horroru, niebezpieczeństwa lub scen wojennych.
• Kłaść nacisk na kontakt z muzyką, książkami i sztuką.
• Od drugiego lub trzeciego roku życia wprowadzać u dziecka elementu ćwiczeń oddechowych i rozciągających.
• Zaszczepiać w dziecku miłość do przyrody i nauki.
• Podawać dziecku sześć mniejszych posiłków dziennie zamiast trzech dużych, trzymając się zasady: mniej, ale częściej.
• Każdego dnia znaleźć czas na dwie przerwy w zajęciach wypełnione spokojnym relaksem.
• Odtwarzać w dziecięcym pokoju spokojną i pogodna muzykę; można tez stosować aromatoterapię.
• Zapewnić dziecku 8-10 godzin spokojnego snu; twardo przestrzegać pór udawania się na spoczynek.
• Szczególnie zwracać uwagę u dziecka na występujące oznaki smutku i zakłopotania, ponieważ dzieci z grupą krwi A mają tendencję do uwewnętrznianie emocji.

DZIECI STARSZE.

• Ograniczyć zajęcia pozaszkolne do jednego lub dwóch.
• Ograniczyć oglądanie filmów oraz programów telewizyjnych z elementami przemocy, w zamian proponować bajki oraz komedie: śmiech obniża poziom stresu, natomiast przemoc gwałtownie podwyższa poziom kortyzolu.
• Zachęcać dziecko do zajęć ruchowych i dyscyplin nie podnoszących poziomu stresu, na przykład: turystyka piesza, taniec, sztuki walki. Dzieci z grupą krwi A nie są predysponowane do sportów wytrzymałościowych czy repetycyjnych…
• Uczyć rozwiązywania problemów jako sposobu na walkę z frustracją i stresem. warto pamiętać: dzieci z grupa krwi A łatwo ulegają zniechęceniu…
• Kultywować miłość do przyrody, wędrówek, biwakowania, obserwowania ptaków.
• podawać posiłki o stałych porach dnia.
• Dużo rozmawiać z dzieckiem i zachęcać je do otwierania się bez leku przed osadzeniem i kara. Dzieci z grupą krwi wymagają dużej czujności i uwagi ze względu na ich skłonność do internalizacji emocji.

Dzieci z grupą krwi B.

uśmiechnięci chłopcy w kolorowym, otwartym oknie
Wychowując dziecko z grupa krwi B warto zwrócić uwagę:

DZIECI MŁODSZE.

• Stworzyć dziecku jak najmniej restrykcyjne środowisko życia: pozwolić wybierać odzież, wystój pokoju; uwzględniać jego wybory.
• W miarę możliwości podchodzić elastycznie do reguł życia codziennego, na przykład do pór posiłków czy godziny udawania się na spoczynek.
• Szukać sposobów uwzględniających skłonności nonkonformistyczne dziecka.
• Wzmacniać wrodzone skłonności do organizowania i porządkowania: sporządzać wspólne listy zadań, zajęć dodatkowych, segregowania rzeczy, parowania skarpet 😉 .
• Od drugiego lub trzeciego roku życie włączyć dziecku do gimnastyki ćwiczenia oddechowe i rozciągające.
• Koniecznie rozwijać dziecko w kierunku zabaw twórczych i pobudzających wyobraźnię.
• Szczególnie uważać przy diecie dziecka: eliminować cukry i sztuczne słodycze, które zaburzają koncentrację.

DZIECI STARSZE.

• Wykazywać dużą tolerancję wobec przejawów mody, takich jak długość włosów, fryzury, ubiory, przekłuwanie uszu itp. Równocześnie starać się pozytywnie ukierunkować aktywność społeczną dziecka.
• Zachęcać dziecko do codziennych ćwiczeń wizualizacyjnych.
• Zachęcać dziecko do dyscyplin sportowych równoważących umysł i ciało.
• Uczyć rozwiązywania problemów jako sposobu radzenia sobie ze stresem. Pomóc zrozumieć dziecku, ze stres może być “dobry”, jak i “zły”.

Dzieci z grupa krwi AB.

szczęśliwi rozesmiani chłopcy w basenie
Wychowując dziecko z grupą krwi AB warto zwrócić uwagę:

DZIECI MŁODSZE.

• Stworzyć dziecku jak najmniej restrykcyjne środowisko życia. Pozwolić na własne decyzje dotyczące stylu ubierania się czy zainteresowań. Szanować te decyzje oraz indywidualizm dziecka.
• Podchodzić elastycznie do reguł życia codziennego: godzin posiłków czy spacerów.
• Od drugiego lub trzeciego roku zycia dziecka wprowadzić ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.
• Dbać o to, żeby dziecko często przebywało poza domem na powietrzu. Świeże powietrze oraz słońce pomagają utrzymać wysoki poziom komórek NK (specyficzny rodzaj komórek układu odpornościowego).
• Dbać o to, by relacje społeczne dziecka rozwijały się w środowiskach , w których nie występuje element konkurencji, ponieważ dzieci z grupą krwi AB w warunkach silnej presji środowiska czują się wyobcowane.
• Dzieci z grupą krwi AB mają tendencję do uwewnętrznienia emocji, dlatego też należy szczególnie należy zwracać u nich uwagę na oznaki smutku i zakłopotania.

DZIECI STARSZE.

• Dzieci z grupą krwi AB narażone są na zachowania nałogowe, dlatego też warto uświadamiać im wszelkie zagrożenia wynikające z zażywania narkotyków, picia alkoholu czy też palenia tytoniu.
• Zachęcać do uprawiania sportów i zajęć ruchowych nie zawierających elementu rywalizacji, ale pozwalających na ekspresję artystyczną: gimnastyka artystyczna, taniec, pantomima.
• Umożliwiać dziecku zaspokajanie potrzeby niezależności i samodzielności; pozwalać na dodatkowe zajęcia poza domem czy szkołą.

Pamiętam, jak kiedyś odkryłam, że czasami trzeba przeczytać wiele książek, by odkryć jedno ważne dla nas i PRZEŁOMOWE zdanie. I tak też było ze mną w przypadku serii książek dotyczących jedzenia i życia zgodnie z grupą krwi. Jak już wcześniej zaznaczyłam nie hołduję całkowicie jednemu modelowi żywienia, jednak lubię czytać i pogłębiać wiedzę z zakresu dietetyki. Zawsze w moim domu rodzinnym, a mam starszą siostrę i młodszego brata 😉 , zastanawiało mnie, jak bardzo różnimy się pod względem upodobań co do sportu, reagowaniem na stres, umiejętnościami społecznymi; zawsze też zupełnie co innego motywowało i demotywowało nas do działania. Hm, za pewne żadne to odkrycie, że dzieci różnią się od siebie 🙂 … Jednak teraz, kiedy sama mam dzieci, i w niemym zachwycie codziennie jestem świadkiem fenomenu rozwoju dziecka, z czułością i troską wsłuchuję się w te moje Maluchy i ich potrzeby. Towarzyszę im w rozwoju i z przyjemnością tą ich inność wspieram. I właśnie między innymi wiedza z książek na temat żywienia i życia w zgodzie z grupą krwi dopełnia moje spojrzenie na te moje dzieciaki 😉 . Ciekawa wiedza, do zapoznania się, przemyślenia, zweryfikowania… często też do wykorzystania. A równowagę w życiu i poszukiwanie drogi do zdrowia i rozwoju swojego i najbliższych zawsze wszystkim POLECAM 😉 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *