Okiem fizjoterapeutki: stawy skroniowo-żuchwowe.

 

Dzisiaj w Licencji na Zdrowie okiem fizjoterapeutki: stawy skroniowo-żuchwowe.

 

WARTO WIEDZIEĆ (!!)

Oto 5 kluczowych, przesiewowych pytań wskazujących na występowanie  u nas dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych:

 

  1. PYTANIE DOTYCZĄCE BÓLU: Czy kiedykolwiek czułaś/czułeś ból w  szczęce, żuchwie, skroniach, uchu lub przed nim po którejś ze stron?
  2. PYTANIE DOTYCZĄCE BÓLU GŁOWY: Czy w ciągu ostatnich 30 dni pojawiły się u bóle głowy obejmujące skronie, potylicę lub szyję?
  3. PYTANIA DOTYCZĄCE DŹWIĘKÓW STAWOWYCH: Czy w ciągu ostatnich 30 dni miałaś/miałeś sytuację, kiedy podczas ruchu żuchwy (na przykład przy otwieraniu czy zamykaniu ust) pojawiły się dźwięki w stawie?
  4. PYTANIE DOTYCZĄCE ZABLOKOWANIA W ZAMKNIĘCIU: Czy kiedykolwiek pojawiła się sytuacja, że nie mogłaś/ nie mogłeś otworzyć ust w pełnym zakresie lub żuchwa “przystanęła”choćby na chwilę podczas ruchu?
  5. PYTANIE DOTYCZĄCE ZABLOKOWANIA W OTWARCIU: Czy w ciągu ostatnich 30 dni zablokowała Ci się żuchwa, tak że nie mogłaś/nie mogłeś jej zamknąć?

 

Jeżeli chociaż na jedno pytanie odpowiedzieliście TAK, to dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych jest również Waszym problemem.

TO WAŻNE (!!) Każdego roku 4% dziewcząt w wieku 19-23 lat rozwija objawy zaburzeń skroniowo-żuchwowych. Problem ten dotyczy również  4-8 razy więcej kobiet niż mężczyzn

Gdzie szukać pomocy? Właściwej diagnozy oraz skutecznej terapii stawów skroniowo-żuchwowych?

Leczenie dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych wymaga spojrzenia holistycznego na każdego pacjenta oraz pracy w zespole interdyscyplinarnym, który obejmuje: lekarza stomatologa- ortodontę- fizjoterapeutę a niekiedy również logopedę. Zresztą, jak w każdej terapii potrzebne jest również zaangażowanie samego pacjenta w codzienna autoterapię :).

Wszystkie osoby zainteresowane skuteczną oraz spersonalizowaną terapią do spotkań w Licencji na Zdrowie zapraszam :).

 

z pozdrowieniami,

Wasza

Magdalena Rusiecka-Serwatka

z Licencji na Zdrowie

 

PIŚMIENNICTWO:

“Sings and Symptoms of First-Onset TMD and Sociodemographic Predictors of Its Development” G.Slade, E.Bair, R. Ohrbach, Journal of Pain, Dec. 2014r