narządy miednicy mniejszej

Okiem fizjoterapeutki: pęcherz nadaktywny.

Dzisiaj w Licencji na Zdrowie zapraszam na temat bardzo na czasie: pęcherz nadaktywny.

WARTO WIEDZIEĆ (!!) WARTO PAMIĘTAĆ (!!)

  • mikcja jest odruchową funkcją pęcherza, która zostaje zapoczątkowana przez potrzebę oddania moczu
  • potrzeba oddania moczu następuje , kiedy pęcherz moczowy osiąga pewien określony stopień wypełnienia
  • objętość moczu w pęcherzu moczowym, która wywołuje u osób dorosłych uczucie potrzeby oddania moczu to ok. 200 ml.
  • uczucie nieodpartej potrzeby oddania moczu pojawia się natomiast przy objętości moczu 400-500 ml.

TO WAŻNE (!!)

  • niekiedy dochodzi do sytuacji, w której mięsień wypieracz pęcherza moczowego nie pracuje prawidłowo, i wówczas dochodzi do mocnego, często bolesnego odczucia parcia nawet przy objętości moczu 150-200 ml.
  • jako przyczynę braku prawidłowego funkcjonowania wypieracza pęcherza moczowego najczęściej podaje się zbyt częste i zbyt szybkie jego skurcze – i taki stan jest właśnie określany pęcherzem nadaktywnym
  • WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że pęcherz nadaktywny może się również rozwinąć na skutek zbyt częstego oddawania moczu – tzw. odwiedzanie toalety oraz mikcje “na zapas”

WARTO WIEDZIEĆ (!!) pęcherz nadaktywny występuje w kilku wariantach:

  1.  częstomocz – kiedy to napięcie zwieracza cewki moczowej jest prawidłowe i wystarczające, a trzymanie moczu jest pewne, jednak potrzeba mikcji pojawia się zbyt często
  2. wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) – kiedy napięcie mięśnia zwieracza cewki moczowej jest nieprawidłowe i niewystarczające, co skutkuje częściową utratą funkcji i częściowym nietrzymaniem moczu
  3. całkowite nietrzymanie moczu – kiedy to mięsień zwieracz cewki moczowej nie wywiązuje się całkowicie ze swojej funkcji i pozbawiony jest napięcia. Sytuacja taka ma miejsce przy zaburzeniu odruchu mikcji, często u osób starszych

W wypadku występowania u pacjenta pęcherza nadaktywnego warto zwrócić się do fizjoterapeuty uroginekologicznego specjalizującego się w pracy z dysfunkcjami urologicznymi. Fizjoterapeuta w pierwszej kolejności zaproponuje ćwiczenia wspomagające kontrolowanie pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Pozwala to w przypadku większości pacjentów przywrócić naturalny cykl mikcji. Dopiero w przypadku braku poprawy, kiedy problem nie ustępuje, pacjent powinien udać się do lekarza.

Wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji zawodowych w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej zapraszam do mc2courses na cykl certyfikowanych szkoleń uroginekologicznych stacjonarnych, uzupełniających on-linowych oraz cykl Spotkań ze Specjalistą. Szkolenia dedykowane są fizjoterapeutom, osteopatom, lekarzom, położnym, trenerom personalnym, studentom kierunków: fizjoterapia, położnictwo.

Z zaproszeniem do spotkań w Licencji na Zdrowie.

Wasza

Magdalena Rusiecka-Serwatka

 

PIŚMIENNICTWO

1) B. Calais-Germain “Dno Miednicy- ciąża,poród, połóg” , Wydawnctwo WSEiT oraz Galilea Press, Poznań 2021