Magdalena Rusiecka-Serwatka poprawna defekacja

Ćwiczenie tygodnia: poprawna mikcja i defekacja.

Dzisiaj w Licencji na Zdrowie zapraszam na ćwiczenie tygodnia: poprawna mikcja i defekacja.

TO WARTO WIEDZIEĆ (!!)  Jak powinna wyglądać poprawna mikcja?

 • pacjentka przyjmuje pozycję siedzącą
 • wykonuje wdech, na wydechu swobodnie oddaje mocz
 • mikcję rozpoczynamy bez parcia, nie przemy również podczas mikcji
 • po zakończeniu mikcji, jeżeli mamy wrażenie, że nie oddaliśmy całego moczu i mamy wrażenie niepełnej mikcji, nie wyciskamy zalegającego moczu na siłę
 • podczas mikcji nie przerywamy strumienia moczu

Magdalena Rusiecka-Serwatka poprawne siedzenie
TO WARTO WIEDZIEĆ (!!) Jak powinna wyglądać poprawna defekacja?

 • pacjentka, pacjent przyjmuje pozycję siedzącą
 • kończyny dolne umieszczamy na podeście, odwróconej misce czy wiaderku, tak by zmienić kąt odbytowo-odbytniczy i umożliwić swobodne oddanie stolca
 • plecy opieramy o deskę i lekko zaokrąglamy
 • pacjentka czy pacjent wykonujemy wdech i na wydechu oddaje stolec
 • podczas wydechu pacjentka, pacjent lekko otwiera usta, może lekko wzdychać lub stękać
 • defekacja powinna przebiegać bez parcia: nie przemy na początku by rozpocząć defekację, nie przemy w trakcie oraz nie wyciskamy na siłę kału zalegającego
 • pacjentka, pacjent nie przesiaduje w toalecie po zakończonej defekacji

Magdalena Rusiecka-Serwatka poprawna defekacja

Magdalena Rusiecka-Serwatka poprawne pochylenie się podczas defekacji

TO WAŻNE (!!) TO WARTO WIEDZIEĆ (!!) POPRAWNA MIKCJA I DEFEKACJA:

 • ma duże znaczenie w wypadku takich dysfunkcji uroginekologicznych, jak nietrzymanie moczu – różne postaci – czy stolca oraz przy obniżeniach narządów miednicy mniejszej
 • jest szczególnie ważne u pacjentek w ciąży, połogu, po operacjach uroginekologicznych
 • zapobiega obniżeniom pęcherza moczowego, odbytnicy, odbytu
 • poprawna defekacja zapobiega powstaniu oraz pogłębieniu problemów z chorobą hemoroidalną

Wszystkie osoby zmagające się na co dzień z takimi problemami uroginekologicznymi, jak nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca czy obniżenia narządów miednicy mniejszej zachęcam do wizyt i spotkań ze mną w Licencji na Zdrowie. Na podstawie wywiadu, badań oraz testów fizjoterapeuta zaproponuję indywidualnie dobraną terapię oraz wprowadzi zmianę nawyków na co dzień, które wspierają szeroko pojęte “zdrowie dna miednicy”.

A wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem kompetencji zawodowych w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej zapraszam do mc2courses na cykl certyfikowanych szkoleń uroginekologicznych stacjonarnych, uzupełniających on-linowych oraz cykl Spotkań ze Specjalistą. Szkolenia dedykowane są fizjoterapeutom, osteopatom, lekarzom, położnym, trenerom personalnym, studentom kierunków: fizjoterapia, położnictwo.

Z pozdrowieniami,

i zaproszeniem

do Licencji na Zdrowie

Magdalena Rusiecka-Serwatka