pomnik Powstanie Warszawskie

Wspomnienie… Powstanie Warszawskie 1 sierpnia 1944 roku…

Powstanie Warszawskie 1944 r… Za chwilę wybije godzina 17.00, i Warszawa, Kraków, Wrocław, dziesiątki polskich miast, tysiące polskich serc zatrzyma się w ciszy, w miejscu, w pół kroku, w pół słowa… Cisza w sercu i w duszy, pustka w dłoniach, czas na bezsłowie, na zadumę, na pochylenie się nad życiem i śmiercią. Tak by oddać …